Sanatın gücü iyileştiriyor

Antalya Sektörel

Uz. Psikolog Ayşe Burcu Durak, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde, sanatın ruh sağlığına olumlu etkileri hakkında bilgi verdi.

1681484073sanatatolyesi-Ozeljpg_20230415111819707.webp

Hastaların tedavi süreçlerinde sanatın önemli bir yeri var. Sanatsal aktiviteler, hasta ve yakınlarının stres düzeyini azaltıyor. Sanat yaşamın bir parçası diyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden  Uz. Psikolog Ayşe Burcu Durak, “Sanat, profesyonel bir etkinlik olmaktan önce insan zihninin bir boyutudur. Çizgiler, renkler ve şekillerle bir dil oluşturan görsel sanatlar bireylerin çocukluklarından bu yana belki en rahat oldukları alandır. Sanat aynı zamanda insanoğlunun yaşantısını düzenlemesinin bir parçasıdır. Kişinin içsel dünyasının anlamlandırmasında ve duygularının dışa vurumunu sağlamasına yardımcı olur ve yaratıcı problem çözme becerisini harekete geçirmektedir.” ifadelerini kullandı.

ÇİZGİ VE RENKLERLE İÇ DÜNYAYA YOLCULUK 

Görsel sanatlar kişilerin iç dünyalarına olan yolculuklarının çizgiler ve renklerle gözler önüne koymasına olanak sağlayan bir alandır. Görsel sanatların bu ifade özelliği, bireylerin kendilerini keşfetmelerine, içsel algılarını geliştirmelerine ve kişilerin psikolojik olarak tedavilerine olanak sağlamaktadır. Görsel sanatların bu işlevsel boyutu sağlık alanında kurulmuş bir köprü görevi görmektedir. Sanatın pozitif gücü, bireylerin kişisel olarak baskı altında tuttukları iç dünyalarını özgürlüğe kavuşturmalarında etkili bir rol oynamaktadır. Kişinin duygu ve düşüncelerini düzenlemesine katkıda bulunan sanat, bireyin algılarının güçlenmesine de yardımcı olur.

SANATLA İÇSEL DÜNYAYA YENİ BİR ANLAM 

Sanat, kişinin içsel dünyasının anlamlandırmasında ve duygularının dışavurumunu sağlamasına yardımcı olur, yaratıcı problem çözme becerisini harekete geçirir. Duygusal olarak bloke olmuş bir kişi ya da ortama karşı duygularını ifade edemeyen hastada bir anlamda rahatlama etkisi sağlayan sanat, sözel olarak ifadeselliği mümkün olmayan kilit durumlarda, kişinin duyu organlarına aktif olarak kullanmasına yardımcı olur. 

RUHSAL VE FİZİKSEL İYİLEŞME 

Özellikle resim sanat terapisinin, fiziksel ve ruhsal sağlıkta iyileşme sağladığı bilinen bir gerçektir. 55 kanser hastası üzerinde yapılan bir araştırmada sanat terapisi seansları sonrasında ağrıda, yorgunlukta ve kaygı düzeyinde anlamlı azalma olduğu tespit edilmiştir. Şehirde yaşayan 300 kişi üzerinde yapılan diğer bir araştırmada ise sanat terapisi gruplarına katılan bireylerin daha az doktora başvurdukları, daha az ilaç kullandıkları ve sanat terapisi almayan gruba göre daha az depresif bulgu gösterdikleri saptanmıştır. 

SAĞLIK VE SANATIN KAYNAŞMASI 

Sanatın iyileştirme gücünün öneminden hareketle, sanat-sağlık alanlarının kaynaşması, sanat dallarının alternatif tıp olarak kabul gören sanat terapisi alanı içerisinde bir tedavi yöntemi olarak kullanılması, hastalar üzerinde yapılan araştırmaların neticesinde olumlu etkilerin yadsınamayacak düzeyde olduğu gösterilmiş ve sağlık alanında önemli isimlerin çalışmaları ve elde ettiği veriler ile kanıtlanmıştır. Bu bulgularla tarihsel süreç incelendiğinde toplumların yapılanmaları içerisinde, sanat terapisi ile sağlık alanı arasında, tarihsel çizginin başından beri önemli bir bağın olduğu görülmektedir.

Uz. Psikolog Ayşe Burcu Durak


  • Yayımlanma Tarihi: 15 Nisan, 2023 13:23
  • Güncellenme Tarihi: 15 Nisan, 2023 12:56