KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Antalya Sektörel ve Ajans tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası amacıyla yapılacaktır. Kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Bana yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak; internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metnini okuyarak bilgilendirildim.

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, yaş, ilgili alanlarınız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz ile site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere verdiğiniz cevaplar içerisinde yer alan kişisel verileriniz.
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme Bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 • Banka hesap numaram, IBAN numaram gibi finansal verilerim,

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim;

 • İlgili mevzuat uyarınca İletişim Başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sitemizin bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Antalya Sektörel ve Ajans yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, ziyaretçi deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından geliştirme hizmetleri amacıyla analiz yapılması,
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Yönetim, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından ajansımızın sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin’ Antalya Sektörel ve ajans ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.

Kişisel verileriniz, 6112 Sayılı Kanun İletişim başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve iletişim düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • İletişim Başkanlığı bakanlığa bağlı alt birimler
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Adli makamlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İşvereniniz ile,
 • Antalya Sektörel ve Ajans web sitesi, sosyal medya hesapları direkt mesaj paylaşımı veya Kurumsal Whatsapp hattı aracılığıyla Canlı Destek almanız halinde paylaşacağınız T.C. Kimlik No, Ad ve Soyad bilgileri ve bu programları/uygulamaları kullanırken beyan ettiklerinizle sınırlı olarak kişisel verileriniz Antalya kültürel ve ajans yurtdışındaki sunucuları ile Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

Kanun kapsamındaki taleplerimi, “https://antalyasektorel.com.tr/Iletisim” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Meydankavağı, Perge Bulvarı, Alaylı Sitesi, No: 58/C, 07200 Muratpaşa/Antalya adresine bizzat teslim edebileceğimi,
 • Noter kanalıyla gönderebileceğimi,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sisteminizde kayıtlı elektronik e-posta adresim aracılığıyla iletebileceğimi biliyorum.

ANTALYA SEKTÖREL VE AJANS tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi,

Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, ANTALYA SEKTÖREL VE AJANS’IN hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu yararının korunması ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması hususunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını,

AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Kullanıcı/Üye, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.